Tomáš Palucha | Unkilled Worker Machine

Dvě inspirace, jedno porozumění
2013
Silver Rocket
12'' (9 skladeb)
alternativní noise rock
http://tomaspalucha.tumblr.com | http://unkilledworker.wordpress.com

Chtělo by se říct, že setkání dvou kapel, jaké předvádí tento dvanáctipalcový vinyl, by nemohlo být protikladnější. Na jedné straně neurvalý lomozící rock, na straně druhé kytarová meditace. Některé věci ale nejsou takové, jakými se zdají být. A v tomto případě dává spojení rány do hlavy a dokonalého povznesení velký smysl. Protože za konejšivým rytmem se skrývá síla a za hrubostí touha přemýšlet.

Hovořit o dvou stranách jedné mince by znamenalo podlehnutí klišovité frázi, na druhou stranu lze splitu přiznat, že ač různými prostředky, dosahují obě uskupení podobných cílů. Z mála získávají hodně (abychom užili jedno klišé, když jsme jiným pohrdli) a dotýkají se něčeho velmi archetypálního, což by se nikdy nepodařilo desce, která by podléhala dobově podmíněným stavům a aspiracím.

V případě dvojice vystupující jako Tomáš Palucha se nelze vyvarovat paralel s rozvážnou hudbou Earth, berte to ale spíše jen jako prvotní doporučení, protože mnohem více jde o podstatu skladeb postavených na porozumění dvou kytar. Ty vstupují do vzájemného (a pomalého) dialogu, v němž nejde o okamžité vzruchy, ale pátrání po něčem mnohem podstatnějším. Kytary, sem tam jiný nástroj – vždy křehce, ale ne vyplašeně. Pět skladeb Tomáše Paluchy je určeno k zastavení, při jakém se ze zdánlivě prázdné krajiny začnou vynořovat kontury něčeho uhrančivého.

„Split není okamžitě uhrančivou nahrávkou, ovšem coby zastavení v toku současnosti se všemi jejími charakteristikami je deska až nečekaně funkční.“

Unkilled Worker Machine (UKWM), tedy sólové snažení Todda Nesbitta obohacené o bubenici, představuje hodně syrový „bigbít“, který zcela rezignuje na budování rockových pomníků a vystačí si bohatě se základním rytmem, který nahodí puls posluchače na stejné tempo. Ve dvou podnikají UKWM okamžitou invazi, v jejíž razanci není ani tak zloba jako zkušenost, která prostě nemůže vyústit v něco příjemného. K osvícení tahle surová hudba nevede, bojovat s krutým světem je ale s její pomocí snazší. Protože když máme ostré lokty a situace nemá řešení, neznamená to, že bychom měli propadat panice. Vyloženě nabíjející podobné pojetí kytarové muziky není; v tom, jak si Todd počíná bez okolků, je spíše původ jisté nepříjemnosti. Inspirativnosti se tím ale nevyhýbá.

Ani split jako celek není okamžitě uhrančivou nahrávkou, ovšem coby zastavení v toku současnosti se všemi jejími charakteristikami je deska až nečekaně funkční. Podstata hudby obou kapel je krásně vystižena v Aranových doprovodných textech, které prokazují zřejmý průnik pod povrch, pochopení i nadšení. Nejen možnost jejich četby, ale též vtipný „retro“ potisk nálepek černých vinylů pak budiž druhotnou záminkou, proč do téhle desky investovat.

Ač hudebně odlišní, mají oba interpreti mnoho společného: jejich hudba nebombarduje hotovými stanovisky, ale hledá, pročež se skladby stávají pomyslnými záznamy myšlenek, nikoliv komplexními tezemi a návody k užití světa. Obě cesty – tedy ta rozjímavá i útočná – pak v prvé řadě ponoukají, abychom se sami snažili něčeho dobrat a nečekali jen na řešení. Pokud můžeme v případě obou dvojic muzikantů hovořit o rozmluvě, pak směrem k posluchači výsledný split představuje výzvu k ní.