Terror + Death Before Dishonor + Take Offense (foto)

Bez bázně a hany (Olivové)
26. dubna 2012
Brno, Favál