Sugartown Cabaret (foto)

Emoce až do morku kostí
host: Your Last Breath
7. dubna 2012
Hradec Králové, Klub č.p. 4