Portál, Žižkovská noc (foto)

Kristus život náš. Vnútri i vonku.
Vonku
Organ Tapes, Lišaj a d.
25. března 2017
Praha, Betlémská kaple na Žižkově
Vonku i vnútri
Lišaj a vonku
Vonku i vnútri
Lišaj a vonku