Nylon Jail (foto)

Veledobré to bylo
12. září 2014
Hradec Králové, Hudební klub čp. 4