Creepy Teepee 2013 (foto)

Kutnou Horu zahalil barevný stín teepee
Edoshův kurník, Dinner, Next Life, SSION, Halasan Bazar, Quiltland, Shigeto, Bobby Conn, White Fence, Palermo, Mueran Humanos, Serengeti, Pictureplane, Die! Die! Die!, Advance Base a další
12. - 14. července 2013
Kutná Hora, areál bývalého pivovaru