Buriers + Stinka + Holy Fanda and The Reverends (foto)

Podruhé a opět skvěle
15. dubna 2016
Vernéřovice, Soulkostel