Benefiční vernisáž fotografií Jana Škopa (foto)

Pro všechny dobré lidi
27. listopadu 2015
Praha, Autonomní sociální centrum Klinika