Auxes – More! More! More!

Házet perly sviním
2012
Gunner Records
34:33 (13 skladeb)
hardcore punk
www.auxes.com

Vše podstatné prozradí už přebal. Vedle expresivního titulu je tu vyobrazení, odkazující na lidovou moudrostí přetvořený citát z Bible: „Neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.“ Z grafiky je ale patrné víc než úšklebek nad tvůrčím údělem a pošetilé touha dráždit rozlíceného kňoura.

Stejně jako v tvorbě Auxes se v ní zrcadlí podstata punku, sebezničující potřeba dělat věci natruc a za každou cenu po svém. Auxes plnými hrstmi krmí svini establishmentu popěvky té nejvyšší jakosti. Zároveň ji s krutou důsledností pubertálního parchanta dávají přesně to, co vždycky chtěla, a nechávají ji zakusit všechny významy fráze: „Co píseň, to perla.“ Co píseň, to hutná črta, která v palici nadělá stejnou paseku, jako v trávicích ústrojí rozkousané perly, jedno že až na pár výjimek většina z nich dodržuje jinak vůči posluchači vstřícný tříminutový limit.

Podobnosti lze nalézt i v rukopisu Auxes a Caseyho Burnse, autora úvodní perokresby. Jak jednotlivé písně, tak obraz vzdor nezpochybnitelným technickým kvalitám vyhlíží dojmem, že byly načrtnuty ve spěchu na koleni. Obrysy obojího jsou roztěkané, hrubé a prosté jemnějšího stínováním a detailů. Jen neokázalé mistrovství, tkvějící v osvobozujícím, lety nabytém nadhledu a zároveň úzkostlivém lpění na detailu, těmto skicám dalo hodnověrný otisk hlubšího sdělení.

„Předlohu knížečky vytiskl cyklostylem na část obsílky z dob, kdy se ucházel o německé občanství.“

Povaha písní předznamenala i podobu doprovodné brožurky, která také nevybíravým způsobem zúčtovala s možnými očekáváními. Nejenže jsou texty písní napáskované do novinových sloupků. Kytarista a zpěvák Dave Laney z Chicaga heslo hardcore subkultury DIY uctil beze zbytku, když předlohu knížečky vytiskl cyklostylem na část obsílky z dob, kdy se ucházel o německé občanství.

Punk sice v srdcích svých věrných asi nikdy nezemře, ale jeho další rozvoj už se nejspíš žádné budoucnosti nenaděje. Proto dílo Auxes stejně jako Kanaďanů z Trigger Effect nelze pokládat za víc než jen plané naděje živicí záškuby svalů. Buďme však vděčni i za ně, neboť jsou neklamnou známkou toho, že v kómatu dlící pacient je stále ještě naživu.

fotografie: Tomáš Šrejber