A Dead Forest Index – Antique

Něco je na obzoru
2012
Denovali
okultní rock/folk
17:56 (5 skladeb)
http://adeadforestindex.bandcamp.com

V jednoduchosti je síla, říká se, a když vypustíme chvíle, kdy je tato formulka používaná jako fráze nebo laciné alibi, bývá na ní často mnoho pravdivého. Třeba v případě EP australského dua A Dead Forest Index. Jaká je ale další proměnná v rovnici „jednoduchost + x = síla“?

Vzhledem k mládí bratského dua z Melbourne bychom jen stěží mohli hovořit o zkušenosti a životní moudrosti, která umožňuje osekávat balast a nechávat jen nezbytnou kostru ve výsledku mimořádně účinného sdělení. Onou chybějící proměnnou se zdá být spíše maximální odevzdanost písním, které tak nepotřebují přehršel okras, aby dokázaly zaujmout.

Pět skladeb opojného a příznačně nazvaného EP „Antique“ v sobě skrývá jednoduchost folkových kytar, kouzlo opakování silných motivů, na jakém stojí odjakživa lidové hudební projevy, i něco z temné nejednoznačnosti post-punku. Všechny tyto prvky pak slučuje právě dojem maximální odevzdanosti skladbám jednoduchým jen zdánlivě.

„Zatímco modlitba je účinnější při soukromém procítění, dojem z rituálu sílí s počtem účastníků.“

Domnívat se, že hudbou, která dokáže zprostředkovávat silné duchovní prožitky, musí být jakési nepojmenovatelné osvícení, je iluze. I spiritualitu lze dekonstruovat a přes silný odér rituálu, u kterého jde racionálno stranou, se můžeme bavit o tom, jak výtečně A Dead Forest Index pracují s načasováním, jak přesně dokáží držet sugestivní tóny, aby adekvátně zapůsobily, a vůbec jak přesné všechny skladby jsou.

S tím souvisí i to, že jakkoliv je hudba bratří Sherryů zřetelně komorně pojatá, nemůžeme se bavit o intimitě. Skladby mají nejen díky odtažitému a docela androgynnímu vokálnímu projevu zřetelný nádech rituálu, zážitek z něhož je spíše sdílený. Zatímco modlitba je účinnější při soukromém procítění, dojem z rituálu sílí s počtem účastníků. Je tedy obrovskou zásluhou kapely, že v základu jednoduchými písněmi dokáže postupně zprostředkovat transformaci i iluzi vzniku něčeho nového, přesně jak si to od rituálů slibujeme.

„Antique“ představuje silný materiál začínající kapely, která je v jádru nenápadná až obyčejná, ale jejíž hudbu lze opravdu dlouho prožívat. Žádný jiný label nemá pro tyhle muzikanty takový cit jako Denovali.

fotografie: Leah Robertson