Recenze

Nasávání života v dobrém i zlém
Asfaltem proti ubíjející rutině
Orgie rafinovaných vyvrhelů

Reporty

Přátelé až na prvním místě
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris
Punk Punk Mystika
Punk Punk Mystika

Aktuality

Čímž se opět vyznamenala. Zatímco v rámci odpoledního ceremoniálu byli oceněni dva význační Britové, stopětiletý sir Nicholas Winton a in memoriam sir Winston Churchill, večer ve Vladislavském sále bylo o něco hůře.